Beste besteller,

U kunt op zaterdag geen wijzing voor maandag doorgeven, uw order zal dan ook niet worden verwerkt op zaterdag voor de eerst volgende maandag.

Bakker van Eekeren

 

AVG

Beste relatie, Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hierbij informeren wij u hoe wij (indien dit van toepassing is) uw persoonsgegevens verwerken. Om u van dienst te kunnen zijn, maakt u gebruik van inlog- en toegangscodes. Deze codes worden door ons aan u verstrekt en zijn anoniem en niet persoonsgebonden. Wij hebben dan ook géén persoonsgegevens van u in onze klantadministratie. Ten behoeve van (digitale) communicatie hebben wij e-mailadressen van onze klanten in onze administratie. Wij maken zoveel mogelijk gebruik van anonieme adressen, zoals info@, receptie@, etc. In een aantal gevallen wordt gebruik gemaakt van e-mailadressen die wel naar een persoon herleidbaar zijn, zoals bijvoorbeeld jan@, jjansen@, etc. Wij gaan als volgt met de naar personen herleidbare e-mailadressen om: – alle e-mailadressen van klanten worden meegenomen in de periodieke back-up’s; – e-mailadressen van klanten worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden; – u kunt ons vragen om een naar een persoon herleidbaar e-mailadres te vervangen door een anoniem/algemeen e-mailadres door een e-mail te sturen naar de directie; – indien de contactpersoon met een naar de persoon herleidbaar e-mailadres elders werkzaam gaat zijn of om welke reden dan ook geen contactpersoon meer is, wordt dit direct aangepast nadat dit per e-mail aan ons kenbaar is gemaakt. Het op dat moment bekende e-mailadres zal door het (al dan niet anonieme) nieuwe e-mailadres worden overschreven en mee worden genomen in de eerstvolgende back-up. Het voorgaande e-mailadres zal op geen enkele manier worden bewaard; – ieder half jaar worden de klantgerelateerde gegevens gecontroleerd en waar nodig aangepast.